top of page

Предпроектни Проучвания и Анализи

Всяко инвестиционно намерение следва да бъде планирано прецизно преди неговата реализация. Можете да разчитате на нас за:
 • Консултация при избор на локация за Вашия нов проект,

 • Технически предпроектни проучвания и Оценка на приложимостта на инвестиционното намерение:

  • градоустройствени параметри,

  • проучване на площадката,

  • проучване на данни от експлоатационни дружества, 

  • транспортен достъп,

  • икономически предпроектен анализ.

 • Предварителна оценка на риска,

 • Изготвяне на предварителен график и бюджетна рамка.

Market Analysis
Logo-01___.png
bottom of page