top of page

Провеждане на Тръжни Процедури

Изборът на правилния екип за Вашия проект е от основно значение за успешната му реализация. Можете да разчитате на нас за:
  • Съдействие при избор на проектантски екип и строителен надзор,

  • Разработване на тръжна стратегия при избор на изпълнители и доставчици, съответстваща на спецификата на Вашия проект,

  • Провеждане на тръжна/и процедура/и за избор на изпълнители и доставчици за строителството на Вашия проект,

  • Разработване на детайлни финансови и технически анализи,

  • Водене на технически и търговски преговори,

  • Пълно съдействие при договорни преговори. 

Analyzing Data
Logo-01___.png
bottom of page