top of page

Управление на Проектирането

Процесът на проектиране е от основно значение за успешната реализация на Вашия проект. Освен за съдействие при избора на проектантски екип, Вие можете да разчитате на нас за:
  • Изграждане на система за комуникация между всички страни в процеса на проектиране,

  • Провеждане на срещи за обсъждане на проектните решения и проследяване на напредъка,

  • Провеждане на технически и финансов анализ във всяка фаза на проектирането,

  • Предварителни пазарни проучвания и анализи,

  • Контрол на плащанията към проектанти, консултанти, строителен надзор,

  • Контрол на графика и цената на проекта.

Blueprint
Logo-01___.png
bottom of page