top of page

Управление на Строителния Процес

  • Следене и актуализация на бюджета на проекта,
  • Установяване на система за контрол и отчитане на договорите и разплащанията по тях,
  • Качествен и количествен контрол на изпълняваните строително-монтажни работи,
  • Управление на искове и промени,
  • Периодична актуализация на графика с отчитане на постигнатия напредък,
  • Провеждане на ежеседмични срещи за обсъждане на основни технически казуси и напредъка на проекта,
  • Провеждане на междинни и финални огледи за приемане на извършените строителни дейности.
Architect on Building Site
Качественият и професионален контрол по време на тази критично важна фаза от проекта е наш основен приоритет. Можете да разчитате на нас за:
Logo-01___.png
bottom of page