top of page

Референции

Александър Колев
Управител, Fresh & Frozen Storage

NLV са най-добрият избор за управление на строителния ни проект, който можехме да направим. Бих ги препоръчал за изпълнение на всеки един обект!

В лицето на NLV Engineering  виждам лоялен партньор, който е готов да търси решение дори на най-предизвикателните казуси, с които сме се сблъсквали! 

Избрахме да работим с NLV Engineering, поради техническата им експертиза и насоченост към постигане на най-високи резултати!

Веселин Станков
Управител, KohLibre

Камелия Велкова
Изп. Директор, M.J.Dairies

Клиенти и Партньори

FUNKT.png

Нашите Проекти

Логистична База за Охладени
и Замразени Стоки

Иновативна Пречиствателна Инсталация за Производство на Биогаз на M.J.Dairies

Интериорен Дизайн Офис
"Фреш енд Фууд Лоджистик"

Преустройство на Склад на "Интердринк"

Преустройство и Модернизация на Сграда със Смесено Предназначение

Интегриране на Решения за 
Подобряване на Енергийна Ефективност

Logo-01___.png
bottom of page