top of page

Интериорен Дизайн на Офис на ФФЛ

Възложител: Фреш енд Фууд Лоджистик

Функция NLV: Управление на проекта / Изпълнение на довършителни работи / Контрол на качеството

Цялостна реновация на новия офис на "Фреш енд Фууд Лоджистик" по интериорен дизайн на архитектурно студио Функт. Офисът е разположен на площ от приблизително 500 кв.м. Проектът включва изпълнението на довършителни работи, подмяна на осветителни тела, функционална преработка на част от помещенията и поставянето на елементи част от корпоративната идентичност на Възложителя, по интериорен проект.
NLV отговаря за цялостното управление и изпълнение на проекта, по предварително задание изготвено съвместно с Клиента.  
Logo-01___.png
bottom of page