top of page

Преустройство на Сграда със Смесено Предназначение

Възложител: BRG

Функция NLV: Управление на проекта / Изпълнение на довършителни работи / Контрол на качеството

Цялостен ремонт и обновяване на сграда със смесено предназначение в гр. София. Сградата е разположена на 4 етажа с общо РЗП от приблизително 800кв.м. Дейностите по проекта включват подмяна на всички основни инсталации, подобряване на енергийна ефективност, изпълнение на фасада и цялостно обновление на партерен етаж по интериорен дизайн.
Обхватът на дейности на
NLV включва управление на проекта, организация и изпълнение на довършителни работи, провеждане на тръжни процедури за избор на доставчици, финансов и качествен контрол.
Logo-01___.png
bottom of page