top of page

Иновативна Пречиствателна Инсталация за Биогаз

Възложител: M.J.Dairies

Функция NLV: Управление на проекта / Финансов контрол / Контрол на качеството

Иновативната пречиствателна инсталация е разположена в производствен комплекс с приблизителна площ от 21 000 кв.м и има за цел да намали енергийните разходи на едно от най-реномираните млекопреработвателни предприятия в страната. За производството на биогаз се използва отпадъчният продукт от производствения процес. По този начин Възложителя затваря производствения цикъл и подсигурява устойчивото си развитие, независимо от външните фактори и постоянно променящите се енергийни цени.
NLV подкрепя прехода към зелена енергия и може да подпомогне Вашия бизнес в имплементирането на зелени решения за подобряване на енергийната ефективност на Вашето предприятие.
Logo-01___.png
bottom of page