top of page

Преустройство и Модернизация на Склад 

Възложител: Интердринк / KohLibre

Функция NLV: Управление на проекта / Избор на изпълнители и доставчици / Контрол на качеството

Преустройството на склада на фирма "Интердринк" има за цел да повиши функционалността на складовите помещения разположени на площ от приблизително 1600 кв.м. и да даде възможност на Възложителя да оптимизира площта и оперативните си процеси.
Дейностите свързани с проекта са изпълнение на нова бетонова настилка, поставяне на стелажни системи, модернизация и ремонт на складовата част, подмяна на основни инсталации и подобряване на достъпа. Освен това, за Клиента са изготвени план за подобряване на енергийната ефективност на използваните помещения и план за намаляване на енергийните разходи.
Logo-01___.png
bottom of page