top of page

Въвеждане в Експлоатация

Въвеждането на сградата в експлоатация е крайната фаза в реализацията на Вашия успешен проект. Можете да разчитате на нас за:
  • Съдействие на строителния надзор за набавяне на нужната документация,

  • Съдействие при подготовка на окончателната проектна документация, съвместно с изпълнители, проектантски екип, строителен надзор,

  • Преглед и консултиране при сключване на договори за поддръжка, 

  • Контрол при провеждане на тестове и проби,

  • Организация и координация на обучения на персонала за работа с инсталации и оборудване,

  • Съдействие при преместване.

Industrial Building
Logo-01___.png
bottom of page