top of page

Енергийно Ефективни Системи

Отговаряйки на съвременните тенденции за намаляване на енергийните разходи, NLV Engineering предлага стратегии за имплементация на енергийно ефективни системи във Вашия проект.
  • Анализ на очакваното енергийно потребление,

  • Препоръки за въвеждане на системи за повишаване на енергийната ефективност на проекта,

  • Въвеждане на системи за управление и енергиен мониторинг,

  • Провеждане на пазарни проучвания и тръжни процедури за избор на доставчици,

  • Съдействие при въвеждане на инсталациите в експлоатация,

  • Съдействие при сертифициране по водещи методи за оценка на устойчивостта на Вашия проект.

Energy Efficiency Consultation
Logo-01___.png
bottom of page