top of page

Интериорен Дизайн

Можете да разчитате на нас за пълно съдействие при осигуряването на възможно най-комфортната и благоприятна работна среда. NLV Engineering предлага следните услуги:
  • Съдействие при избор на интериорен дизайнер,

  • Провеждането на контрол в процес на проектиране,

  • Изграждане на система за комуникация,

  • Провеждане на срещи за обсъждане на проектните решения и проследяване на напредъка,

  • Управление на графика и бюджета на проекта във всяка негова фаза,

  • Провеждане на търгове за избор на изпълнители и доставчици.

Modern Office
Logo-01___.png
bottom of page